Preklad webstránok

umožnite svojím návštevníkom rozumieť obsahu Vašich webstránok.

Anglický jazyk

Profesionálny preklad Vašich webstránok do anglického jazyka.

|

Ruský jazyk

Profesionálny preklad Vašich webstránok do ruského jazyka.

Španielský jazyk

Profesionálny preklad Vašich webstránok do španielskeho jazyka.

Cena je vyhotovená na základe typu textu a času, dokedy má byť preklad hotový.


od 8€/NS